*מחירי השכירות ודמי האחזקה לדירות במחיר מפוקח (לזכאים), עשויים להשתנות בהתאם לשומה עדכנית שתתקבל מהשמאי הממשלתי, בסמוך למועד החתימה.
קומהמספר דירהמספר חדריםשטח דירהשטח מרפסתכיווני אווירשכר דירה חודשי (ללא דמי אחזקה)גובה דמי ניהול חודשייםלשוק החופשי / זכאיםלהורדת תוכנית הדירה
קומה 1101494.6559.53דרום מזרח4,827443לזכאים בלבד
קומה 1102494.6559.53דרום מערב4,827443לזכאים בלבד
קומה 1103370.1110.26צפון מערב 3,645328לזכאים בלבד
קומה 1104370.5310.86צפון 3,667330לזכאים בלבד
קומה 1105370.1110.26צפון מזרח3,645328לזכאים בלבד
קומה 2201494.6559.53דרום מזרח4,827443לזכאים בלבד
קומה 2202494.6559.53דרום מערב4,827443לזכאים בלבד
קומה 2203370.1110.26צפון מערב 3,645328לזכאים בלבד
קומה 2204370.5310.86צפון 3,667330לזכאים בלבד
קומה 2205370.1110.26צפון מזרח 3,645328לזכאים בלבד
קומה 3301494.069.53דרום מזרח 6,300 559לשוק החופשי
קומה 3302494.069.53דרום מערב 6,300 559לשוק החופשי
קומה 3303495.8710.26צפון מערב 6,300 569לשוק החופשי
קומה 3304370.5310.86צפון 3,667330לזכאים בלבד
קומה 3305495.8710.26צפון מזרח 6,300 569לשוק החופשי
קומה 4401494.069.53דרום מזרח 6,400 559לשוק החופשי
קומה 4402494.069.53דרום מערב 6,400 559לשוק החופשי
קומה 4403495.8710.26צפון מערב 6,400569לשוק החופשי
קומה 4404370.5310.86צפון 3,667330לזכאים בלבד
קומה 4405495.8710.26צפון מזרח 6,400 569לשוק החופשי
קומה 5501494.069.53דרום מזרח 6,400 559לשוק החופשי
קומה 5502494.069.53דרום מערב 6,400 559לשוק החופשי
קומה 5503495.8710.26צפון מערב 6,400569לשוק החופשי
קומה 5504370.5310.86צפון 3,667330לזכאים בלבד
קומה 5505495.8710.26צפון מזרח 6,400 569לשוק החופשי
קומה 6601494.069.53דרום מזרח 6,500 559לשוק החופשי
קומה 6602494.069.53דרום מערב 6,500 559לשוק החופשי
קומה 6603495.8710.26צפון מערב 6,500 569לשוק החופשי
קומה 6604370.5310.86צפון 3,667330לזכאים בלבד
קומה 6605495.8710.26צפון מזרח 6,500 569לשוק החופשי
קומה 7701494.069.53דרום מזרח 6,500 559לשוק החופשי
קומה 7702494.069.53דרום מערב 6,500 559לשוק החופשי
קומה 7703495.8710.26צפון מערב 6,500 569לשוק החופשי
קומה 7704370.5310.86צפון 3,667330לזכאים בלבד
קומה 7705495.8710.26צפון מזרח 6,500569לשוק החופשי
קומה 8801494.069.53דרום מזרח 6,500559לשוק החופשי
קומה 8802494.069.53דרום מערב 6,500559לשוק החופשי
קומה 8803495.8710.26צפון מערב 6,500569לשוק החופשי
קומה 8804370.5310.86צפון 4,990419לשוק החופשי
קומה 8805495.8710.26צפון מזרח 6,500 569לשוק החופשי
קומה 9901494.069.53דרום מזרח 6,600 559לשוק החופשי
קומה 9902494.069.53דרום מערב 6,600 559לשוק החופשי
קומה 9903495.8710.26צפון מערב 6,600 569לשוק החופשי
קומה 9904370.5310.86צפון 4,990419לשוק החופשי
קומה 9905495.8710.26צפון מזרח 6,600 569לשוק החופשי
קומה 101001494.069.53דרום מזרח 6,700 559לשוק החופשי
קומה 101002494.069.53דרום מערב 6,700 559לשוק החופשי
קומה 101003495.8710.26צפון מערב 6,700 569לשוק החופשי
קומה 101004370.5310.86צפון 4,990419לשוק החופשי
קומה 101005495.8710.26צפון מזרח 6,700 569לשוק החופשי
קומה 1111015111.499.53דרום מזרח 6,895662לשוק החופשי
קומה 1111025111.499.53דרום מערב 6,895662לשוק החופשי
קומה 111103496.3110.26צפון מערב 6,800 572לשוק החופשי
קומה 111104370.5310.86צפון4,990419לשוק החופשי
קומה 111105496.3110.26צפון מזרח6,800572לשוק החופשי
קומה 12+131213016177.3656.03דרום מזרח 8,8971053לשוק החופשי
קומה 12+131213026178.5356.03דרום מערב 8,8971060לשוק החופשי
קומה 12+131213036219.9686.4צפון מערב 8,8971307לשוק החופשי
קומה 12+131213046219.9686.4צפון מזרח 8,8971307לשוק החופשי