*מחירי השכירות ודמי האחזקה לדירות במחיר מפוקח (לזכאים), עשויים להשתנות בהתאם לשומה עדכנית שתתקבל מהשמאי הממשלתי, בסמוך למועד החתימה.
קומהמספר דירהמספר חדריםשטח דירהשטח מרפסתכיווני אווירשכר דירה חודשי (ללא דמי אחזקה)גובה דמיי ניהול חודשייםלשוק החופשי / זכאיםלהורדת תוכנית הדירה
קומה 1101494.579.53צפון מזרח6,200562לשוק החופשי
קומה 1102494.579.53דרום מזרח6,200562לשוק החופשי
קומה 1103370.1810דרום מערב3,650328לזכאים בלבד
קומה 1104370.8611.27מערב 3,684332לזכאים בלבד
קומה 1105370.1810צפון מערב 3,650328לזכאים בלבד
קומה 2201494.579.53צפון מזרח4,823443לזכאים בלבד
קומה 2202494.579.53דרום מזרח4,823443לזכאים בלבד
קומה 2203370.1810דרום מערב 3,650328לזכאים בלבד
קומה 2204370.8611.27מערב 3,684 332לזכאים בלבד
קומה 2205370.1810צפון מערב 3,650328לזכאים בלבד
קומה 3301494.579.53צפון מזרח4,823443לזכאים בלבד
קומה 3302494.579.53דרום מזרח4,823443לזכאים בלבד
קומה 3303370.1810דרום מערב3,650328לזכאים בלבד
קומה 3304370.8611.27מערב 3,684332לזכאים בלבד
קומה 3305370.1810צפון מערב3,650328לזכאים בלבד
קומה 4401494.579.53צפון מזרח4,823443לזכאים בלבד
קומה 4402494.579.53דרום מזרח4,823443לזכאים בלבד
קומה 4403370.1810דרום מערב3,650328לזכאים בלבד
קומה 4404370.8611.27מערב 3,684332לזכאים בלבד
קומה 4405370.1810צפון מערב3,650328לזכאים בלבד
קומה 5501494.0859.53צפון מזרח6,200559לשוק החופשי
קומה 5502494.0859.53דרום מזרח6,200559לשוק החופשי
קומה 5503370.1810דרום מערב3,650328לזכאים בלבד
קומה 5504370.8611.27מערב 3,684332לזכאים בלבד
קומה 5505370.1810צפון מערב3,650328לזכאים בלבד
קומה 6601494.0859.53צפון מזרח6,200559לשוק החופשי
קומה 6602494.0859.53דרום מזרח6,200559לשוק החופשי
קומה 6603495.4110דרום מערב6,200567לשוק החופשי
קומה 6604370.8611.27מערב 3,684332לזכאים בלבד
קומה 6605495.4110צפון מערב6,200567לשוק החופשי
קומה 7701494.0859.53צפון מזרח6,400559לשוק החופשי
קומה 7702494.0859.53דרום מזרח6,400559לשוק החופשי
קומה 7703495.4110דרום מערב6,400567לשוק החופשי
קומה 7704370.8611.27מערב 3,684 332לזכאים בלבד
קומה 7705495.4110צפון מערב6,400567לשוק החופשי
קומה 8801494.0859.53צפון מזרח6,400559לשוק החופשי
קומה 8802494.0859.53דרום מזרח6,400559לשוק החופשי
קומה 8803495.4110דרום מערב6,400567לשוק החופשי
קומה 8804370.8611.27מערב 3,684332לזכאים בלבד
קומה 8805495.4110צפון מערב6,400567לשוק החופשי
קומה 9901494.0859.53צפון מזרח6,400559לשוק החופשי
קומה 9902494.0859.53דרום מזרח6,400559לשוק החופשי
קומה 9903495.4110דרום מערב6,400567לשוק החופשי
קומה 9904370.8611.27מערב 3,684332לזכאים בלבד
קומה 9905495.4110צפון מערב6,400567לשוק החופשי
קומה 101001494.0859.53צפון מזרח6,500559לשוק החופשי
קומה 101002494.0859.53דרום מזרח6,500559לשוק החופשי
קומה 101003495.4110דרום מערב6,500567לשוק החופשי
קומה 101004370.8611.27מערב4,990421לשוק החופשי
קומה 101005495.4110צפון מערב6,500567לשוק החופשי
קומה 111101494.0859.53צפון מזרח6,500559לשוק החופשי
קומה 111102494.0859.53דרום מזרח6,500559לשוק החופשי
קומה 111103495.4110דרום מערב6,500567לשוק החופשי
קומה 111104370.8611.27מערב4,990421לשוק חופשי
קומה 111105495.4110צפון מערב6,500567לשוק החופשי
קומה 121201494.0859.53צפון מזרח6,500559לשוק החופשי
קומה 121202494.0859.53דרום מזרח6,500559לשוק החופשי
קומה 121203495.4110דרום מערב6,500567לשוק החופשי
קומה 121204370.8611.27מערב4,990421לשוק החופשי
קומה 121205495.4110צפון מערב6,500567לשוק החופשי
קומה 131301494.0859.53צפון מזרח6,500559לשוק החופשי
קומה 131302494.0859.53דרום מזרח6,500559לשוק החופשי
קומה 131303495.4110דרום מערב6,500567לשוק החופשי
קומה 131304370.8611.27מערב4,990421לשוק החופשי
קומה 131305495.4110צפון מערב6,500567לשוק החופשי
קומה 141401494.0859.53צפון מזרח6,600559לשוק החופשי
קומה 141402494.0859.53דרום מזרח6,600559לשוק החופשי
קומה 141403495.4110דרום מערב6,600567לשוק החופשי
קומה 141404370.8611.27מערב4,990421לשוק החופשי
קומה 141405495.4110צפון מערב6,600567לשוק החופשי
קומה 151501494.0859.53צפון מזרח6,600559לשוק החופשי
קומה 151502494.0859.53דרום מזרח6,600559לשוק החופשי
קומה 151503495.4110דרום מערב6,600567לשוק החופשי
קומה 151504370.8611.27מערב4,990421לשוק החופשי
קומה 151505495.4110צפון מערב6,600567לשוק החופשי
קומה 161601494.0859.53צפון מזרח6,700559לשוק החופשי
קומה 161602494.0859.53דרום מזרח6,700559לשוק החופשי
קומה 161603495.4110דרום מערב6,700567לשוק החופשי
קומה 161604370.8611.27מערב4,990421לשוק החופשי
קומה 161605495.4110צפון מערב6,700567לשוק החופשי
קומה 171701499.779.53צפון מזרח6,800593לשוק החופשי
קומה 171702499.779.53דרום מזרח6,800593לשוק החופשי
קומה 171703495.4110דרום מערב6,700567לשוק החופשי
קומה 171704370.8611.27מערב4,990421לשוק החופשי
קומה 171705495.4110צפון מערב6,700567לשוק החופשי
קומה 181801499.779.53צפון מזרח6,800593לשוק החופשי
קומה 181802499.779.53דרום מזרח6,800593לשוק החופשי
קומה 181803495.4110דרום מערב6,700567לשוק החופשי
קומה 181804370.8611.27מערב4,990421לשוק החופשי
קומה 181805495.4110צפון מערב6,700567לשוק החופשי
קומה 191901499.779.53צפון מזרח6,800593לשוק החופשי
קומה 191902499.779.53דרום מזרח6,800593לשוק החופשי
קומה 191903495.4110דרום מערב6,700567לשוק החופשי
קומה 191904370.8611.27מערב4,990421לשוק החופשי
קומה 191905495.4110צפון מערב6,700567לשוק החופשי
קומה 202001499.779.53צפון מזרח6,800593לשוק החופשי
קומה 202002499.779.53דרום מזרח6,800593לשוק החופשי
קומה 202003495.4110דרום מערב6,700567לשוק החופשי
קומה 202004370.8611.27מערב4,990421לשוק החופשי
קומה 202005495.4110צפון מערב6,800567לשוק החופשי
קומה 212101499.779.53צפון מזרח6,900593לשוק החופשי
קומה 212102499.779.53דרום מזרח6,900593לשוק החופשי
קומה 2121037166.2721.27דרום מערב8,897988לשוק החופשי
קומה 212105495.4110צפון מערב6,800567לשוק החופשי