ההרשמה להגרלה נסגרה

"אביב שלי" הינו פרויקט מגורים המאפשר למחזיקים בתעודת זכאות ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י משרד השיכון, לשכור דירה חדשה בפרויקט אשר נבנה ומנוהל על ידי חברת אביב ונמצא בפיקוח ממשלתי. מתוך 281 דירות שבפרויקט, 70 דירות מיועדות  למחזיקים בתעודת זכאות ויעלו בהגרלה. מתוכן 52 דירות בנות 3 חדרים, ו-18 דירות בנות 4 חדרים. 18 דירות מתוך 70 הדירות לזכאים, שמורות לתושבי רמת השרון.

ההרשמה להגרלה הסתיימה.

שלב ראשון - מי זכאי?

תכנית דיור להשכרה מיועדת לחסרי דירה על פי הקריטריונים הזהים לזכאי תכנית "מחיר למשתכן".

לבירור זכאותכם:

http://www.dira.gov.il/zakaut/Pages/bakashat_zakaut.aspx

שלב שני - הנפקת אישור זכאות

1. בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, הזכאים לשכירות דירה בשכר דירה מפוקח הינם בעלי אישור זכאות של מסלול מחיר למשתכן.
2. הקריטריונים לזכאות הינם בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1476 (נספח א'), כפי שתתעדכן מעת לעת.
3. על המבקשים לשכור דירה בשכר דירה מפוקח, לטפל באופן עצמאי בהנפקת אישור זכאות. אישור הזכאות ניתן להנפקה באמצעות חברות הסיוע של משרד הבינוי והשיכון (עמידר, מילגם, אלונים) באמצעות סניפי החברות (כמפורט באתר משרד הבינוי והשיכון) או באופן מקוון באמצעות אתר אינטרנט ייעודי בכתובת http://www.dira.gov.il/zakaut/Pages/bakashat_zakaut.aspx
4. בכל שאלה בנוגע לאישור הזכאות והקריטריונים לזכאות יש להפנות לחברות הנ"ל בלבד.
5. אישורי הזכאות נמסרים לזכאים באמצעות הודעת דוא"ל (האישור אינו נמסר בעותק מקורי חתום) וכולל התייחסות לערים בהן הזכאים מוכרים כבני מקום, ככל שעומדים בהגדרה זו.
6. אימות הזכאות ייערך בתום תקופת ההרשמה. היזם יעביר את קובץ הנרשמים לחברה אשר תעביר אותו למשרד הבינוי והשיכון לצורך אימות זכאות הנרשמים. הקובץ יושב ליזם לפני מועד עריכת ההגרלה כאשר הנתונים בו מאומתים.

שלב שלישי - הרשמה להגרלה

הרשמה להגרלה לפרויקט "אביב שלי"

לאחר הנפקת אישור הזכאות יש לבצע תהליך רישום לפרויקט "אביב שלי"

לטופס ההרשמה לחץ כאן.

*ההרשמה להגרלה תתאפשר רק מיום 15.02.2017 עד ליום 26.03.2017. ההגרלה קבועה ליום 2.4.2017.

על הפרויקט בקצרה

רחוב חטיבת אלכסנדרוני 12, 10, 8, 2 רמת השרוןניתן לסיים את תקופת השכירות בתום כל שנה
אכלוס באוגוסט 2017תשלום חודשי באמצעות הוראת קבע בבנק
4 בניינים, 70 דירותפיקדון כספי או ערבות בנקאית, שטר חוב בחתימת שני ערבים
דירות 3 ו-4 חדריםדמי השכירות כוללים חניה ומחסן
שכירות ל- 3 שנים + 3 שנים + 4 שניםדמי שכירות חודשיים לדירת 3 חדרים, כולל דמי ניהול, כ- 3,980 ש"ח.
ולדירת 4 חדרים כ- 5,270 ש"ח.

איך נרשמים להגרלת דירה לזכאים ב"אביב שלי"?

לפניכם 4 דרכים לבצע הרשמה להגרלה לזכאים שהוכרו על ידי משרד הבינוי והשיכון:

רישום אונליין

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה ופועלים לפי ההנחיות. (כפתור זה יהיה זמין להרשמה במהלך תקופת ההרשמה להגרלה בלבד).

משלוח טופס הרשמה בפקס

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה, ממלאים את הפרטים הנדרשים ושולחים לפקס שמספרו: 03-7512292.

מסירה ידנית של טופס הרשמה

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה, ממלאים את הפרטים הנדרשים ומוסרים לנציג החברה במשרדים באתר, ברחוב חטיבת אלכסנדרוני 2, רמת השרון.

משלוח טופס הרשמה בדואר

לוחצים על טופס הרשמה להגרלה, ממלאים את הפרטים ושולחים בדואר רשום למשרדי החברה, לחברת אביב ושות', לידי הגב' רינה הלפרין, בכתובת  ז'בוטינסקי 7, רמת גן 5252007.

על המסמכים להגיע לכל המאוחר עד לתאריך 26.3.2017. מסמכים שיגיעו או ימסרו לאחר מועד זה, לא יוכלו להשתתף בהגרלה. יש לצרף לטופס ההרשמה להגרלה:

> אישור זכאות​ תקף ממשרד הבינוי והשיכון. על מנת להנפיק אישור זכאות עליכם לפנות למשרדי חברות ההרשמה המוסמכות ע״י משרד הבינוי והשיכון. פרטים ליצירת קשר עם חברות אלו תוכלו למצוא כאן.
אם ברצונכם לצפות באישור זכאות לדוגמא לחצו כאן. אישור הזכאות יגיע אליכם במייל. יש לשמור את המייל כקובץ PDF ולהעלותו לטופס ההרשמה להגרלה.

> תעודת נכה (במידת הצורך) אישור בדבר היותך נכה מרותק/ת לכיסא גלגלים.

איך תדעו שהשלמתם את תהליך ההרשמה?​

בסיום ההרשמה תקבלו הודעה לכתובת הדוא"ל שהזנתם בטופס ההרשמה, המאשרת את קבלת הפרטים. לתשומת לבכם, קבלת הודעה על השלמת הרישום אינה מהווה אישור שהנכם זכאים, אלא רק רישום להגרלה. כמו כן, אין באישור בדבר קבלת המסמכים על מנת לאשר את תוכן המסמך ותקינותו, אלא את קבלתו בלבד. הודעה על זכייה תקבלו רק לאחר ביצוע ההגרלה ובחירת הזוכים, בכפוף לכך שתעודת הזכאות בתוקף ביום ההגרלה.

buildings map

דירות להשכרה בפרוייקט

building 8
building 10
building 12
building 2

רוצים לבקר בדירות להשכרה?​ ​

בשמחה! סיורים מודרכים להתרשמות מהדירות, יתקיימו בתאריך ב-19.3.2017 בין השעות 09:00-12:00.
נא לעקוב אחר הפרסומים בסמוך למועד זה.

זכיתם בהגרלה, מה קורה עכשיו?

איחולינו. לאחר קבלת הודעה על זכייה בהגרלה, ישנם כמה שלבים שצריך לבצע.

 • בחירת הדירה

  סדר בחירת הדירות יהיה לפי מיקומכם בתוצאות ההגרלה. מועד בחירת הדירה יהיה לא מאוחר מ-14 יום ממועד פרסום תוצאות ההגרלה. הודעה מסודרת על המועד תישלח לזוכים בסמוך למועד הבחירה.

 • חתימה על חוזה

  הסכום שכירות ייחתם כשבוע לאחר שבחרתם דירה, מתוך המלאי הפנוי.

 • תשלום פיקדון

  במעמד בחירת הדירה וכתנאי לשמירתה עבורכם, יהיה עליכם לשלם פיקדון על סך 2,000 ש״ח ​שלא יוחזר לכם. פיקדון זה יקוזז משכר הדירה עבור החודש הראשון. יש להכין המחאה על סך 2,000 ש״ח לפקודת חברת אביב ושות׳ מכרזים 2014 בע"מ, הנושאת את תאריך הגעתכם. תשלום עבור שכירת הדירה

 • תשלום עבור שכירת הדירה

  ביום החתימה על החוזה, עליכם להגיע למשרדי החברה עם הפרטים הבאים: אמצעי התשלום שנקבע בהסכם השכירות – הוראת קבע לחיוב חשבון חתום ע"י הבנק, בטחונות – ערבות בנקאית או פיקדון במזומן בגובה של חודש דמי שכירות + חודש דמי אחזקה, כפי שיימסר לכם במעמד בחירת הדירה. נוסח ערבות בנקאית ניתן למצוא בנספח ה' להסכם השכירות. שטר חוב בגובה 6 חודשי שכירות + 6 חודשי אחזקה שיינתן לכם במעמד בחירת הדירה. על השטר להיות חתום על ידי שני ערבים (שאינם שוכרי הדירה) שאושרו ע"י החברה ושחתימתם אומתה ע"י עורך דין. לחלופין, ניתן להחתים את הערבים במשרד המכירות בנוכחות נציג החברה. יש לצרף צילום תעודת זהות של הערבים כולל הספח.

חוזים ומסמכים

© כל הזכויות שמורות לחברת אביב | פיתוח: GBWEB עיצוב: ענבל סורוקה & ALL-IN-ONE SpecialOfer
סגירת נגישות